LYKTOR & GLÖDSTRUMPOR

Vi har utvecklat gaslyktor nästan lika länge som vi har utvecklat kök. Trots att både lyktor och kök är produkter med förbränningsteknik, uppfyller de helt olika roller: lyktornas främsta uppgift är att producera ljus, köket är att värma och tillaga mat. Men eftersom en gaslåga inte ensam kan ge ljus ligger nyckeln till ljuskällan i lyktans glödstrumpa. Med rätt hantering och kunskap om glödstrumpan är gaslyktan en riktigt bra del av utrustningen för både vandringsturer och expeditioner.

VAD ÄR EN GLÖDSTRUMPA OCH VARFÖR BEHÖVER JAG DEN?

Varje gaslykta behöver en glödstrumpa. Det är en av de mest viktigaste delarna av lyktan för att den ska kunna uppfylla sitt jobb. Endast en gaslåg sprider inte mycket ljus och av den anledningen behöver du en katalysator för att få en ordentlig lampa. Gaslyktor använder oxid. Dessa oxider uppstår genom förbränning av speciella typer av salt som, vid framställning avglödstrumpan, appliceras på dess yta. Beroende på saltet kommer lågan att glöda i antingen ett kallare ("vit") eller ett varmare ("gult") ljus. När glödstrumpan tänds kommer den att börja brinna och sedan lämna en konstruktion byggd på saltkristaller.

FÖLJ DESSA STEG NÄR DU BYTER GLÖDSTRUMPA PÅ DIN LYKTA

STEG 1

Först och främst måste du ta bort glas- eller stålnätet från gaslyktan. Dra sedan manteln över brännaren: det stora hålet ska täcka hela den perforerade delen av brännaren. Det lilla hålet ska endast placeras i spetsen av brännaren.

STEG 2

Efter att glödstrumpan har placerats i rätt läge, är det viktigt att kontrollera att ventilen är stängd för att undvika lågor. Om gasen är av, kan du tända glödstrumpan.

STEG 3

Låt glödstrumpan brinna i några sekunder tills det bara finns ett vitt "skelett" kvar. Det kommer att uppstå en liten låga och lite rök, så se till att tända lyktan utomhus eller i ett väl ventilerat utrymme. När du har gjort detta kan du slå på gasen och tända lyktan.

STEG 4

Kör lyktan på full effekt för att stabilisera "salt skelettet". Efter cirka 30 sekunder kan du justera lågan till önskad ljusstyrka. Till sist kan du sätta tillbaka glaset eller stålnätet i rätt läge. Lyktan är nu klar att användas! Precis som med gaskök får du den bästa verkningsgraden med en halv- till trekvarts-öppnad ventil.

Använd aldrig gaslyktor i icke-ventilerade rum. Använding av gaslyktor inne i ett tält kan vara mycket farligt och bör endast ses som en akut åtgärd om rätt försiktighetsåtgärder vidtagits: se till att tältet är väl ventilerat och att lyktan aldrig är utom synhåll. Vid minsta tecken på trötthet, är det dags att släcka lyktan.