VÄLJ RÄTT BRÄNSLE

För att göra matlagningen smidig och säker är det viktigt att veta vilket bränsle som är rätt för just ditt kök och tillfälle.

OLIKA TYPER AV BRÄNSLE

Våra flerbränslekök kan köras på flera olika typer av bränslen – gas, fotogen och vid behov, i en nödsituation, till och med på flygbränsle. OmniFuel och OmniLite Ti kan även köras på diesel, när inget annat bränsle finns att tillgå. Bäst lämpat bränsle beror delvis på ditt äventyr, men styrs också av tillgänglighet. Vissa bränslen är helt enkelt svårare att få tag på än andra, beroende på var du befinner dig i världen.

Vi listar de vanligaste bränsletyperna nedan tillsammans med fördelar, nackdelar samt viktig information att ta hänsyn till.

GAS

Fördelar: Extremt högt energiinnehåll, det vill säga vikt jämfört med värmeeffekt. Gasen i gasbehållare är komprimerad 250 gånger sin vanliga volym till flytande form. På extrema höjder är gas att föredra då förbränningen fungerar väl trots begränsad syremängd. Går vi ett steg längre är innehållet i våra gasbehållare en optimal blandning för högsta tillförlitlighet, det bredaste användningsområdet och den lägsta vikten. Vår gasblandning består propan, isobutan och butan. Gas är ett enkelt och bekvämt alternativ. Ingen pumpning eller förvärmning behövs och förbränningen är helt lukt- och sotfri. I de flesta länder kan du lämna in tomma gasbehållare där du köper nya. Tomma behållare kan också återvinnas som metall.

Nackdelar: Gas fungerar sämre vid extrem kyla. Det är inte tillåtet att ta med gasbehållare på flyg.

KEMISKT REN BENSIN (VIT BENSIN)

Fördelar: Denna typ av bensin är renare än vanlig bilbensin. Finns ofta att köpa i färghandeln och friluftsbutiker. Även om bilbensin är lättare att få tag på innehåller den en mängd skadliga ämnen och ska enbart användas om du inte får tag på kemiskt ren bensin (blyfri bensin är den minst skadliga av olika bilbränslen). Bensin är det mest lättantändliga av alla flytande bränslen och fungerar utmärkt under kalla förhållanden.

Nackdelar: Lägre energiinnehåll jämfört med våra gasbehållare. Vidta alltid försiktighetsåtgärder vid hantering av bensin, då alla typer är extremt lättantändliga. Bensin kräver också pumpning och förvärmning.

FOTOGEN

Fördel: Samma energiinnehåll som bensin men på vissa platser mer lättillgängligt.

Nackdelar: Pumpning och förvärmning krävs. Bränslet är inte lika rent som gas och kemiskt ren bensin. Använder du fotogen krävs därför mer underhåll av köket som annars sotar igen. Avger lukt vid förbränning.

DIESEL

Fördel: Har likvärdigt energiinnehåll som fotogen och tillgängligheten är väldigt god.

Nackdelar: Kvaliteten varierar mycket beroende på var i världen du är. Underhållsbehovet av köket ökar ytterligare jämfört med fotogen och kan, beroende på dieselkvaliteten, bli mycket omfattande. Stark lukt vid förbränning. Diesel är att betrakta som ett nödbränsle.