Redrawing the map

INTRODUCING SIP POWER GAS

En del av vårt uppdrag handlar om att göra det möjligt att fatta smarta beslut när du planerar för hållbara äventyr. Utveckling av nya SIP Power Gas, som det första steget inom vårt eget Sustainable Improvement Program, handlar om att sätta en ny standard inom kategorin hållbara utomhusbränslen. Genom att välja SIP Power Gas för att driva ditt nästa äventyr stödjer du produktionen av biogas och hjälper till att fasa ut fossilt bränsle. Tillsammans gör vi framtida äventyr ännu mer hållbara!

DRIVER EFTERFRÅGAN PÅ HÅLLBARA BRÄNSLEALTERNATIV

Bränsle är en av de största drivkrafterna för enhetsförsäljning inom Primus-sortimentet, den enda helt ”förbrukningsbara” produkten. Genom att fokusera på en enda produkt – bränsle – kan vi göra stora framsteg för att minska vår miljöpåverkan.  

Läs mer

Varför sip power gas?

Minskat koldioxidavtryck

Minimerade transporter i kombination med säkerställandet av biogasproduktion minskar klimatpåverkan avsevärt jämfört med vanlig Primus Power Gas.

Läs mer

Tillverkas i europa

Tillverkas i Europa, närmare våra nyckelmarknader – allt från stålet som används till bränsleproduktionen och fyllningen av behållaren. 


Läs mer 

Säkerställer produktion av biogas

SIP Power Gas både säkerställer och stödjer produktionen av biogas. För varje behållare du köper, ser du till att det produceras samma mängd biogas från matavfall och minskar på så vis produktionen av fossil gas.  

Läs mer 

PRIMUS SIP POWER GAS

är ett hållbart alternativ för utomhusbränsle med prestanda som efterliknar pålitliga Primus Power Gas. Genom att stödja tillverkning av biobaserad gas och flytta produktionen till Europa tar vi nästa steg mot att rita om kartan för utomhusbränsle i syfte att minska miljöavtrycket.

Detta steg är en del av ett nytt hållbarhetsinitiativ från Primus som innebär att utveckla en ny Primus-produkt samt att återgå till vår befintliga produktlinje för ytterligare förbättringar. Vi kallar det SIP – vårt eget Sustainable Improvement Program.

Den första lanseringen inom detta program är SIP Power Gas.

VÄGEN MOT EN HÅLLBAR FRAMTID

Ett av huvudmålen med att utveckla SIP Power Gas är att erbjuda ett hållbart alternativ för bränsle och leda vägen för att fasa ut fossila bränslen som används för matlagning utomhus. SIP Power Gas är ett första steg på vägen mot denna framtid och är den första produkten inom Primus Sustainable Improvement Program – SIP.

SIP hjälper Primus att fokusera på hållbarhet vid uppdatering av produkter eller utveckling av den bästa matlagningsutrustningen för medvetna äventyrare. Att tillhandahålla de mest bränslesnåla alternativen, valet av de material vi använder, att bygga kök för att vara livslånga följeslagare och det faktum att vi kompenserar för koldioxidutsläppen för allt Primus-bränsle – allt detta spelar en roll i att uppnå detta mål. Vi är inte där än, men vi blickar framåt och gör denna resa med framtida generationer i åtanke.

ekoenergy-labelled

SIP Power Gas är EKOenergy-märkt. EKOenergy-märkningen är en global, ideell och oberoende kvalitetsstämpel, stöttad av miljöorganisationer. EKOenergi-märkt energi uppfyller strikta hållbarhetskriterier. Märkningen finansierar även projekt för förnybar energi i utvecklingsländer. På så sätt bidrar EKOenergi-konsumenter till kampen mot energifattigdom och klimatförändringar. 

Läs mer om hållbarhetskriterier för EKOenergy-märkning:

https://www.ekoenergy.org/ecolabel/criteria/ekoenergy-gas/

Minskat koldioxidavtryck

För att bedöma och utvärdera miljöpåverkan kopplad till SIP Power Gas, genomförde vi en livscykelanalys (LCA) med hjälp av en oberoende tredje part. Vid utveckling av en produkt med så liten miljöpåverkan som möjligt måste alla steg i leveranskedjan utvärderas. Detta innebär att varje länk i processen har granskats i detalj för att undersöka miljöpåverkan i varje steg. Målet är att leverera en så stark produkt som möjligt ur ett hållbar-hetsperspektiv. 

Med input från LCA-screeningen indikerar resultatet av denna förändring att vår nya SIP Power Gas kommer att ha en betydligt mindre klimatpåverkan än vanlig Primus Power Gas.

TILLVERKAS I EUROPA

Vi flyttade produktionen av SIP Power Gas närmare majoriteten av Primus kunder och marknader. Alla komponenter i denna gas kommer från Europa – från stålet i behållaren till bränslet. Att ha produktionen nära vårt globala huvudkontor förbättrar övervakningen av produktionen och råvarornas ursprung. I samarbete med ett av Europas ledande bioraffinaderier, tillsammans med andra europeiska partners, producerar och fyller vi de slutliga SIP Power Gas-behållarna i södra Europa i stället för Sydkorea. 

Utveckling av lokala resurser och partnerskap minskar den totala sträckan som varje SIP Power Gas-behållare transporteras till butikshyllan.

SÄKERSTÄLLER PRODUKTION AV GAS FRÅN BIOBASERAT AVFALL

För varje SIP Power Gas-behållare vi producerar, köper vi lika mycket biogas tillverkad av matavfall som sedan används i lokalt producerade produkter. Denna säkrade biogas kommer från en dedikerad produktionsanläggning i Sverige, som sedan skickar biogasen till en närliggande distributör, som i sin tur infogar den direkt i lokalproducerade produkter. Dessa partners intygar sedan att samma mängd bränsle som finns i SIP Power Gas-behållare är exakt samma mängd biogas som placerades på marknaden. På så vis säkerställs det att den biogasen vi har köpt inte säljs vidare som biobaserad gas, för att inte samma mängd biogas ska redovisas fler gånger. 

Detta är första steget i vår resa för att tillhandahålla ett mer hållbart bränsle. Även om denna modell inte inkluderar att fylla våra SIP Power Gas-behållare med ”gröna molekyler” har vi tagit ett stort steg – vi har säkrat och stöttat produktionen av biogas. Vad är biogas?
Biogas, biodiesel och andra biobränslen ersätter motsvarigheter inom fossila bränslen. I stället för att använda nya material utnyttjar biobränslen avfall och rester från livsmedelsindustrin* som annars skulle hamna på soptippen för att göra en biobaserad olja. Den biobaserade oljan behandlas med väte för att producera kolväten och raffineras sedan till olika produkter, som gas eller diesel. 

*Nuvarande lagstiftning förbjuder vegetabiliska produkter som kan användas till mat. Endast avfall och rester får bli biobaserad olja. 

PRESTANDA

SIP Power Gas påminner om vår pålitliga Power Gas, en äkta allroundgas som levererar i de flesta förhållanden vid matlagning utomhus. 

Nya SIP Power Gas levererar högt tryck omkring och även under noll grader, precis som vanliga Primus Power Gas. Men det finns många faktorer som påverkar matlagning under kalla förhållanden. Därför rekommenderar vi Primus Summer Gas vid varmare temperaturer och Primus Winter Gas för bränsle i kallt väder, under noll grader. Under extremt kalla förhållanden rekommenderar vi flytande bränsle. 

DRIVER EFTERFRÅGAN PÅ HÅLLBARA BRÄNSLEALTERNATIV

Bränsle är en av de största drivkrafterna för enhetsförsäljning inom Primus-sortimentet, den enda helt ”förbrukningsbara” produkten. Genom att fokusera på en enda produkt – bränsle – kan vi göra stora framsteg för att minska vår miljöpåverkan.  


VÄGEN MOT BIOBASERAT BRÄNSLE 

Ett mål med att utveckla SIP Power Gas är att leda andra globala företag och marknader till att bygga upp de resurser, de steg och den efterfrågan som behövs för att begränsa och fasa ut fossila bränslen vid matlagning utomhus. Med andra ord gör utvecklingen av vår SIP Power Gas det möjligt att rita om kartan för utomhusbränsle genom att visa nya sätt att ersätta gamla metoder och material med mer hållbara alternativ.  

ETT KOLDIOXIDNEUTRALT BRÄNSLE

Vi fortsätter att göra framsteg mot att erbjuda det mest hållbara bränslet som finns tillgängligt med SIP Power Gas, och vi fortsätter att kompensera för koldioxidutsläppen för alla Primus gas- och metallbehållare. Under de senaste nio åren har Primus bränsle varit ”klimatneutralt”, och vi har donerat och stöttat gröna initiativ via First Climate.


LÄR DIG MER OM SIP POWER GAS

LÄS VÅR BLOGG

Varför Primus SIP Power Gas är en stor milstolpe på resan mot mer hållbara alternativ för utomhusbränsle.

LÄR DIG MER

Den gröna färgen som gör det lättare att välja rätt. Lär dig mer om SIP Power Gas i denna animering.