Vision

Det hela började i en liten smedja i centrala Stockholm år 1892 där två män vid namn Frans W. Lindqvist och Johan Victor Svenson sökte lösningen på dåtidens sotiga fotogenkök. Tillsammans skapade de världens första sotfria kök som kokade vatten sju gånger snabbare och var mycket hälsosammare än tidigare kök. Den banbrytande uppfinningen kom att kallas för Primus som betyder ”den första” på latin. Än idag strävar vi efter att skapa effektivare kök som inte bara håller en livstid (eller längre), utan som dessutom lämnar så lite påverkan på både miljö och människa som möjligt.

Vi har en produktionsfilosofi på Primus som handlar om att skapa produkter som minskar behovet att köpa nytt. För ju längre en Primusprodukt håller, desto lägre klimatpåverkan har den. Därför är grundpelarna inom vår produktion hållbarhet och effektivitet:

 

HÅLLBARHET

Våra produkter ska tåla alla typer av förhållanden så att du kan lita på din Primusprodukt även under extrema äventyr för att sedan låta den gå i arv till nästa generation. Våra produkter ska även lätt kunna repareras utifall att de skulle slitas eller gå sönder. Därför lagrar vi reservdelar för både nya och utgående produkter så att produktens livslängd förlängs ytterligare.

EFFEKTIVITET

Ett Primuskök ska inte bara hålla länge konstruktionsmässigt utan även uppfylla kraven på tillförlitlighet vad gäller användning. Detta så att du kan laga till din mat så snabbt som möjligt, bära med dig så lite gas som möjligt och samtidigt ha en så liten påverkan på miljön som möjligt.

VÅRA LÅNGSIKTIGA HÅLLBARHETSINITIATIV

Vi har som vision att sätta ytterligare nya standarder för utomhusmatlagning. Vi strävar efter att göra varje äventyr ännu mer hållbart genom effektiva, återvinningsbara och miljövänliga material. För att nå dit har vi definierat olika steg: 

KLIMATPOSITIVA KÖK

Vårt långsiktiga mål är att utveckla ett klimatpositivt kök. Till dess är vi dedikerade att göra våra kök så energieffektiva som det bara går. 

 

UTHYRNING OCH DELNING

Vi vill att våra produkter ska få vara med om så många äventyr som möjligt. Idag stöttar vi olika givande projekt med våra produkter, men vi har som mål att skapa uthyrnings- och delningshubbar så att våra produkter kan nå ut till ännu fler. 

 

FÖRNYBART BRÄNSLE

Vårt långsiktiga mål är att implementera förnybart bränsle och fasa ut fossilt bränsle samt fossilbaserad plast.