Regulator

HUR FUNGERAR DET? VAD ÄR DET BRA FÖR?

Regulatorn kommer fungera bättre i låga temperaturer och när temperaturen är låg. Genom regulatorn justerar du gasflödet och ser till att effekten är på en optimal nivå.

Primus gas förvaras i trycksatta gasbehållare. Trycket är som högst i en ny behållare och minskar med användning. Trycket varierar också på höjd över havet och temperatur. En tryckreglerad ventil anpassar trycket ut utifrån omgivningen och ger därför ett mer konstant utflöde än en oreglerad ventil.


Sammanfattning
Ett regulerat kök är mer effektivt och fungerar bättre i låga temperaturer. Har dessutom en jämnare effekt, är lättare att justera och låter dig ta ut mer gas ur din behållare.

När du vrider på vredet (1) kommer fjädern (2) att tryckas ihop och öppna ventilen (4) så att gasen kan rinna ut ur behållaren. Om gastrycket på membranet (3) är högre än det förinställda tillåtna trycket, kommer membranet att trycka på fjädern och reglera fjädern för att reglera ventilöppningen och därmed gasflödet. Detta säkerställer att gasflödet alltid regleras till en optimal nivå.