VÅRA TANKAR OM MATERIAL

Vi brinner för gediget hantverk och småskalig produktion, med fokus på noggrant utvalda material där kvalitet står högre än kostnad. Som resultat hittar vi ständigt sätt att integrera miljövänliga material i både nya och befintliga produkter. Material med en lång livslängd, med respekt för de extrema förhållanden och den användning de måste utstå.

Grundpelarna i vår produktion är att våra produkter ska fungera väl och ha ett så långt liv som möjligt. Att välja rätt material är en av nycklarna till detta. Även den dagen då ett Primuskök tillslut måste pensioneras vill vi att materialen ska kunna leva vidare. Därför utformar vi produkter ur rena material som kan plockas isär och återvinnas.

VÅRA MATERIAL

ROSTFRITT STÅL

Stål är i huvudsak järn som är sammansmält med kol och andra ämnen. Rostfritt stål har oftast en hög andel krom och nickel för att materialet inte ska oxidera och brytas ned i kontakt med vatten och syre. Fördelen med stål är att det är ett extremt tåligt material som klarar höga temperaturer till ett relativt lågt pris. Perfekt för grytor, kastruller, skålar och tallrikar för utomhusbruk. Rostfritt stål reagerar i regel inte med andra ämnen och har en hög motståndskraft mot rost. De är därför lätta att hålla rent och ger inte ifrån sig några smaker. Egenskaper som gör rostfria produkter till livslånga följeslagare som dessutom är 100% återvinningsbara.

Idag återvinns ca 90% av allt material globalt. I genomsnitt har en produkt som innehåller rostfritt stål 60% återvunnet material i sig. Återvinner man stål krävs det ca 75% mindre energi än vid nyframstälnning.

ALUMINIUM

Aluminium är ett mycket starkt material i förhållande till sin vikt. (Densiteten är en tredjedel jämfört med stål.) Kvaliteter som gör aluminium utmärkt till produkter för till exempel vandring eller klättring där man vill bära så lätt som möjligt. Aluminium leder värme mycket bra vilket är en fördel i kastruller ochärmeväxlare. Att tänka på är att smältpunkten är relativt låg vilket gör att materialet kan smälta om du ställer en kastrull utan innehåll (vatten eller mat) på lågan.

Aluminium i sig är inte det mest hållbara materialet då det kan repa och slå sig lätt men i kontakt med luft skapar aluminium ett lager med aluminiumoxid som är hårt och motståndskraftigt. Detta lager går att göra ännu tjockare på konstgjord väg, så kallad anodisering. Ett tunt lager kallas för naturanodiserat och tjockare lager för hårdanodiserat och blir mycket tåligare än rent aluminium.

Aluminium är ett av de vanligaste grundämnena, men kräver mycket energi för att produceras. Som tur är kan 95 - 98% av allt aluminium återvinnas och återvunnet aluminium kräver bara ca 5% av energin jämfört med nyutvinning.

Mässing är en metallblandning mellan koppar och zink. Vi använder mässing då det är lätt att forma, det rostar inte och leder värme bra. Då det innehåller koppar bör det inte användas i kontakt med mat. Vi använder mässing till olika designdetaljer i våra produkter.

ÅTERVINNING AV METALLER

För de flesta metaller är kostnaden och energiåtgången mycket mindre för återvinning än för nyutvinning. Det blir generellt sett ingen kvalitetsförlust vid återvinning och det finns ingen gräns för hur många gånger ett material kan återvinnas. Idag återvinns därför allt lättåtkomligt metallskrot. Den nyproduktion av metall som sker är på grund av ett ökat marknadsbehov. Det är idag därför ingen miljöfördel att försöka höja graden av återvunnet material i en enskild produkt för att göra denna ”grönare”, då det enbart skulle innebära att en annan produkt kommer ha en lägre andel återvunnet material och dessutom leda till ökade transporter.

Vad som istället är viktigt att tänka på är att materialen i en produkt lätt ska kunna separeras så att de olika metallerna kan återvinnas.

PLAST

Plaster, eller polymerer, är långa molekyler av (oftast) kolväten. De har väldigt varierande egenskaper beroende på vilken typ av plast det är. Vi använder plaster där vi vill ha låg vikt, då plasterna ger en hög styrka i förhållande till sin vikt. Plaster leder värme dåligt vilket är bra i sammanhang där man inte vill bränna sig, som exempelvis till handtag och kastrullock. 

Traditionellt framställs plaster från petroleumolja, men det börjar komma fler och fler plaster som är baserade på förnyelsebara råvaror, framförallt polyeten och polyamider. Även material som stärkelse, cellulosa, trä, socker och biomassa används som ersättning för fossilt bränsle vid produktion av bioplast. Detta gör den bioplastiska produktionen mer hållbar jämfört med konventionell plastproduktion. Då vi på Primus vill göra produkter som både håller länge och är del i ett cirkulärt kretslopp försöker vi använda plaster som går att återvinna, även då det gäller biobaserade plaster. I nuläget undviker vi plaster som är bionedbrytningsbara, dels då deras kretslopp ännu är oklart och dels då de endast bryts ner i industriella komposter, inte i naturen.

Vi arbetar med att fasa ut all PFC och fossilbaserade plaster inom den närmsta framtiden. Vi har även valt att fasa ut PTFE i våra produkter i takt med att vi beställer nya. Detta kommer ta ett litet tag innan det har slagit igenom hela vägen ut till alla butiker. Äger du idag en produkt med PTFE finns det ingen anledning att sluta använda den då plasten i produkten inte är förenat med några risker Det är framförallt tillverkningen som kan innebära miljö- och hälsorisker.

KORK

Korkproduktion anses vara hållbar då korkträdet inte skärs ned för utvinna materialet, det är endast barken som rivs av på ett sätt så att trädet fortsätter att leva och växa. Kork som material har utomordentliga isolerande egenskaper, leder inte värme särskilt bra och står emot fukt och väta, vilket gör kork till ett väldigt användbart material.

KARTONG

Ungefär hälften av våra förpackningar är FSC-certifierade. Detta innebär att hela tillverkningsprocessen och materialet är fullständigt spårbart. Den andra hälften av förpackningarna är tillverkade av återvunnet papper.

Vi försöker ständigt att minimera mängden förpackningsmaterial till våra produkter. Det är en balansgång då förpackningarna finns till för att skydda produkterna under transport, för lite skydd eller för dåligt anpassad förpackning ökar risken för transportskador, vilket är ett större slöseri med resurser.


GAS

Gasen i våra behållare är en mix av propan, butan och isobutan. De är gaser framställda från petroleum och produceras hos vår leverantör i Sydkorea. Vi har sedan ett antal år valt att klimatkompensera för all gas vi producerar genom olika projekt. Vi kompenserar för de utsläpp som sker vid produktion, frakt och vid användandet av både gas och behållare. Läs mer om årets projekt här.Vårt mål är att kunna erbjuda och ersätta all vår gas vi säljer med gas från förnybara resurser. Vi är ständigt på jakt efter partners och leverantörer som kan hjälpa oss med detta.