UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING

OmniFuel, OmniLite Ti och Multifuel (plus alla kök med förvärmningsslingor)

SÅ HÄR UNDERHÅLLER OCH FELSÖKER DU DITT FLERBRÄNSLEKÖK

Innan du använder ditt nya kök för första gången är det viktigt att du noggrant läser igenom användarhandboken. Spara och studera dessa instruktioner med jämna mellanrum för att påminna dig om hur ditt friluftskök vårdas och används på bästa sätt. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan leda till allvarliga skador eller i värsta fall dödsfall!

Ett flerbränslekök behöver regelbundet underhåll och det är en bra idé att gå igenom det både innan och efter din resa. För att förenkla underhållet, även ute i fält, är våra flerbränslekök byggda av få delar som alla är lätta att byta ut. 

Om du märker att ditt kök inte fungerar som normalt, eller om bränslet inte kommer fram i brännaren behöver du felsöka köket.

TESTA MUNSTYCKET

Om ditt kök börjar ”hosta” eller förbränna orent, är det oftast resultatet av att det hamnat skräp i lågan eller bränsleledningen till lågan. Utför följande steg för att rengöra systemet.

Skruva loss munstycket, håll upp det mot en ljuskälla och kontrollera att du ser genom hålet. Om inte, gör rent med rensnål eller tryckluft. Kontrollera också att du har monterat rätt munstycke för det bränsle du använder:

OmniFuel: Patron Gas 0,45 mm, Vitgas (eller blyad) 0,37 mm, Paraffin/ Fotogen eller diesel 0,25 mm.OmniLite Ti: Patrongas 0,36 mm, vit gas (eller blyad) 0,32 mm, paraffin/fotogen eller diesel 0,25 MultiFuel EX: patron gas 0,37 mm, vit gas (eller blyad) 0,32 mm, paraffin/fotogen eller Diesel 0,28 mm.

KONTROLLERA BRÄNSLEFÖRSÖRJNING

Fäst bränsleflaskan, öppna avstängningsventilen på bränsleledningen (på OmniFuel och OmniLite Ti behöver du också öppna kökets gasreglage) och kontrollera att bränsle rinner ut ur hålet för munstycket (utan munstycket monterat). Om det inte finns något eller dåligt flöde, fortsätt med en pumpkontroll enligt instruktionerna längre ned på denna sida.

SKRUVA TILLBAKA MUNSTYCKET OCH LÅGSPRIDAREN

Det är viktigt att skruva på munstycket hårt. Om kökets låga är märkbart liten, betyder det oftast att du behöver skruva åt munstycket hårdare. Innan du provtänder ett OmniLite Ti eller ett Omnifuel, behöver du först öppna upp avstängningsventilen på bränsleledningen och därefter kontrollera att reglaget på köket är öppet. På ett MultiFuel behöver du bara öppna avstängningsventilen på bränsleledningen. Du bör nu se en stadig ström av bränsle som rinner mot lågspridaren. Låt den flöda i 2 sekunder för kemiskt ren bensin eller 2–5 sekunder för fotogen eller diesel. Obs. På ett MultiFuel kommer det vara en liten fördröjning från att du stänger avstängningsventilen till dess att bränslet slutat flöda.

FÖRVÄRMNING

Tänd bränslet försiktigt. Var särskilt försiktig med bränslestänk när du använder kemiskt ren eller blyfri bensin. Låt bränslet förvärma tills du hör ett väsande ljud. Detta tar max en minut med kemiskt ren eller blyfri bensin, något längre med fotogen eller diesel.

 

VID FORTSATTA BESVÄR

Om du har följt stegen ovan men endast får köket att fungera tillfredsställande ett fåtal gånger, finns det smuts kvar i andra delar av systemet. Plocka isär och rengör hela köket plus alla separata delar – helst med hjälp av tryckluft. Det här är en process som behöver upprepas oftare om du kontinuerligt använder fotogen eller diesel, eftersom mer sot produceras av dessa bränslen.

Tillägg mellan punkt 3 och 4, för alla Primus-kök med förvärmningsslingor (Gravity-modellerna, Eta Spider, Eta Power, Express Spider, Varifuel och MultiFuel): Dessa kök har en förvärmningsslinga (ett mässingrör som går genom kökets låga). När bränslet förgasas kan skräp uppstå. Om detta sker behöver du avlägsna förvärmningsslingan med hjälp av en tång eller ett multiverktyg. Rengör därefter mässingröret noggrant, använd tryckluft för att blåsa rent insidan och montera tillbaka allt.

PUMPKONTROLL

UNDERHÅLL AV LÄDERPACKNINGEN

När du använder pumpen för att skapa tryck i bränsleflaskan, ska du känna ett motstånd och höra ett signifikant pumpljud (som när du pumpar ett cykeldäck). Om pumpen känns motståndslös, behöver läderpackningen sträckas och smörjas. Smörj med olja eller smörjfett tills packningen känns mjuk och formbar. Vi rekommenderar Primus silikonsmörj, men andra motsvarande produkter fungerar också. Om detta inte hjälper behöver du byta ut packningen.

BACKVENTIL

Om pumpen verkar fungera men bränsleflaskan tycks tappa trycket, kontrollera och rengör backventilen. Skruva loss plastskruvarna i botten av pumpen för att frigöra fjädern. Kontrollera att fjädern fortfarande är hel. Plocka även ut mässingtappen (tappa inte bort de små delarna). Ta ut gummipackningen (O-ringen) från pumpen, kontrollera och rengör den med en trasa. Montera tillbaka eller ersätt packningen.

LÅGAN STÄNGS INTE AV

För att släcka lågan vänder du på bränsleflaskan så att markeringen ”OFF” pekat uppåt. Efter maximalt en minut ska köket slockna långsamt, följt av att den komprimerade luften som är kvar i flaskan pyser ut. Om köket ändå fortsätter brinna, är något fel. Kontrollera att bränsleingången i mässing är oskadat (på äldre kök kan denna del vara tillverkad i plast). Är röret korrekt monterat på pumphuvudet och är det monterat i rätt vinkel? Justera om nödvändigt. 

ENDAST MULTIFUEL EX

Pumpen är OK men det finns fortfarande inget bränsleflöde. Skruva loss bränsleledningen från köket och kontrollera om det rinner bränsle från ledningen. Om det kommer bränsle men inte från munstycket måste du byta ut bränslefiltret. Den monteras precis där bränsleledningen är fäst på kaminen. Om tryckluft finns tillgänglig blås igenom hela systemet. Om filtret är igensatt under en resa kan du använda ditt kök utan filtret tills du har möjlighet att byta ut filtret.

ALLMÄNNA RÅD

För att stänga av köket, vänd på bränsleflaskan så att markeringen ”OFF” pekat uppåt. Det leder till att endast komprimerad luft kommer passera genom systemet efter en stund, vilket rengör systemet inifrån. Om bränslerester blir kvar i systemet, kan det täppas igen – särskilt om du ofta använder fotogen eller diesel. Vår rekommendation är i första hand att du använder våra gaskartuscher eller flytande bränslen såsom Primus Powerfuel. Dessa bränslen har högsta möjliga energiinnehåll, förbränns väldigt rent och kräver minst rengöring och underhåll.

Vi erbjuder särskilda servicekit för en majoritet av våra kök och för bränslepumpen. Dessa innehåller de viktigaste reservdelarna som kan slitas ut och behöva bytas. Om du ger dig ut på en längre vandring eller expedition, rekommenderar vi starkt att du alltid har med dig ett servicekit för ditt friluftskök.