Winter gas

Vi utvecklade Winter Gas för att öka prestandan på gaskök vid lägre temperaturer. Låga temperaturer minskar trycket i gasbehållaren och den flytande gasen avdunstar sämre. Detta leder till att köket brinner med lägre effekt eller inte alls, trots att det kan finnas gas kvar i behållaren. Den främsta innovationen bakom Primus Winter Gas förbättrade prestanda i kallt väder är VaporMesh. VaporMesh är ett högabsorberande papper som sitter runt hela insidan av behållaren och på så vis ökar ytan från vilken det flytande bränslet avdunstar till gasform. Detta hjälper till att hålla trycket högre vilket gör att köket brinner bättre. Den vidgade ytan gör även att processen från vätska till gas går snabbare och det är denna hastighet som avgör trycket inuti behållaren. Snabb process = högt tryck.

Jämfört med konventionella gasbehållare är det detta som gör att Winter Gas har en pålitlig prestanda även i kalla förhållanden där det tidigare inte varit möjligt att använda gas.

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

JÄMNARE PRESTANDA

Så här bibehåller Winter Gas en jämnare prestanda.

1. VIDGAD YTA = ÖKAT TRYCK

Fasövergången sker från både papper och yta istället för endast behållarens yta som hos en konventionell gasbehållare. På så sätt vidgas ytan utan att en större behålla krävs. Detta ökar trycket i gasbehållaren. 

2. MINSKAD UPPKOKNINGSTID

Tack vare VaporMesh-pappret och gasblandningen går fasövergången från flytande till gas snabbare. Brännaren får mer bränsle vilket innebär att uppkokningstiden i riktigt låga temperaturer blir kortare jämfört med andra gasbehållare.

3. VAPORMESH™

En typ av papper som klär insidan av behållaren och absorberar gasen i sin flytande form. Effekten av VaporMesh-pappret ökar när bränslenivån minskar och gasen får en jämnare prestanda under gasbehållarens livslängd. 

4. FLYTANDE GAS

Blandningen av propan- och isobutangas är densamma som Power Gas: cirka 20 % propan och 80 % isobutan.

JÄMFÖRELSEVIS

Vid jämförelse av två helt nya och fulla gasbehållare (Power Gas och Winter Gas) är skillnaden inte så märkbar i början då trycket är högt i båda behållarna, men ju mer gas som förbrukas från behållarna desto mer uppenbar blir skillnaden. När gasbehållare utan VaporMesh används i kalla förhållanden minskar trycket i behållaren på grund av kylan, vilket gör att köket brinner med lägre effekt eller inte alls. Detta blir tydligare när behållaren inte längre är full. Efter 60 minuters matlagning är Primus Winter Gas cirka 9 % mer kraftfull än en gasbehållare utan VaporMesh. Efter 120 minuters användning levererar den cirka 15 % mer effekt.

Se tabell från ett jämförelsetest mellan en full behållare Power Gas och en full behållare Winter Gas, utfört i ett frysrum med en konstant temperatur på -20°C. Båda gasbehållarna fick ligga i en frys i 48 timmar innan testet utfördes för att bättre kunna spegla en verklig situation då man är ute i flera dagar. Vid testet användes två Primus Spider Stove och en infraröd termometer med laservisare. 

För att kontrollera om Winter Gasens effekt var tillräcklig för att kunna laga mat med, kokade vi upp en halv liter vatten vid testets slut, vilket gick bra utan några anmärkninsgbara skillnader från normalare temperaturer.

UTMÄRKELSER

Året som Winter Gas lanserades på marknaden vann den Outdoor Industry Award GOLD MEDAL på OutDoor-mässan 2014. För bevis på innovation och driv inom förbränning och uppvärmning. Utmärkelsen betraktas som en av de mest prestigefyllda utmärkelser världen över - med bara sju guldvinnare totalt under 2014. Gasen blev även vinnare under Outdoor Trade Show 2014 i kategorierna "Camping Equipment" och "Product of the Year". Outdoor Trade Show är Storbritanniens största friluftsmässa. 2015 vann Winter Gas ytterligare ett pris: "Editors' Choice" av den tyska tidningen Outdoor.